贈秀才入軍其九

良馬既閑,
麗服有暈。
左攬繁弱,
右接忘歸。
風馳電逝,
躡景追飛。
凌厲中原,
顧眄生姿。

 

Tặng tú tài nhập quân kỳ 09

Lương mã ký nhàn,
Lệ phục hữu vựng.
Tả lãm phồn nhược,
Hữu tiếp vong quy.
Phong trì điện thệ,
Nhiếp cảnh truy phi.
Lăng lệ trung nguyên,
Cố miện sinh tư.

 

Dịch nghĩa

Ngựa hay dáng nhàn nhã,
Mỹ lệ như mặt trăng, mặt trời.
Bên trái mang cung phồn nhược,
Bên phải cầm tên vong quy.
Phóng theo gió, đuổi theo sét,
Bóng khi chạy có thể đuổi kịp chim bay.
Bay chạy ra đồng cỏ,
Ngoảnh lại vẻ sinh động thướt tha.


Bài thơ này tưởng tượng việc sinh hoạt của anh trai khi ở trong quân nhung, biểu thị sự tán tụng kính bội, nhưng thực tế lại là do tâm trạng quá uỷ mị mà nói ngược lại. Trần Tổ Minh 陳祚明 đời Thanh từng nhận xét: “Kích ngang hữu khí, nhiên tự trào chi” 激昂有氣,然似嘲之 (Ngạo nghễ khí cốt, nhưng là cười nhạo).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngựa đẹp thư thả,
Mỹ lệ lắm thay.
Trái mang phồn nhược,
Phải cầm vong quy.
Rượt gió đuổi sét,
Bóng đuổi chim bay.
Chạy ra đồng cỏ,
Ngoảnh lại nhu mỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa hay nhàn nhã dáng đi!
Toàn thân mỹ lệ khác chi trăng, trời.
Trái mang phồn nhược cung rồi,
Vong quy bên phải hợp thời cung tên.
Phóng theo gió, sét cũng kiêng,
Bóng khi chạy đuổi kịp liền chim bay.
Chạy bay đồng cỏ cả ngày,
Ngoảnh đầu sinh động vẻ bày thướt tha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời