06/12/2021 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tú tài nhập quân kỳ 13
贈秀才入軍其十三

Tác giả: Kê Khang - 嵇康

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2008 10:33

 

Nguyên tác

浩浩洪流,
帶我邦畿。
萋萋綠林,
奮榮揚輝。
魚龍瀺灂,
山鳥群飛。
駕言出遊,
日夕忘歸。
思我良明,
如渴如饑。
愿言不獲,
愴矣其悲。

Phiên âm

Hạo hạo hồng lưu,
Đới ngã bang kỳ.
Thê thê lục lâm,
Phấn vinh dương huy.
Ngư long sàm trác,
Sơn điểu quần phi.
Giá ngôn xuất du,
Nhật tịch vong quy.
Tư ngã lương minh,
Như khát như ky (cơ).
Nguyện ngôn bất hoạch,
Sảng hĩ kỳ bi.

Dịch nghĩa

Dòng nước lớn (chỉ sông Hoàng Hà) chảy cuồn cuộn,
Vòng quanh kinh đô (tức Lạc Dương).
Rừng xanh tươi tốt um tùm,
Nở hoa dưới ánh sáng rực rỡ.
Cá, rồng đi mất,
Bầy chim núi bay đi.
Xa giá xuất du,
Cuối ngày quên trở về.
Nhớ người của ta,
Như khát như đói.
Lòng mong mỏi không được toại,
Thương xót và buồn thay.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nước lớn cuồn cuộn,
Quanh chốn kinh kỳ.
Rừng xanh tươi tốt,
Hoa thắm nở đầy.
Cá rồng đi mất,
Chim núi cao bay.
Chơi đâu xa giá,
Ngày hết quên về.
Nhớ người khôn xiết,
Đói khát bụng này.
Lòng mong không toại,
Thương thay buồn thay.
Bài này thể hiện lòng nhớ người đi xa (tức anh trai) của tác giả, nhìn mỗi sự vật đều liên tưởng đến người ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kê Khang » Tặng tú tài nhập quân kỳ 13