Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
23 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (23 bài)
- Trương Việt Linh (11 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
- Nguyễn Hà (2 bài)
- Trần Trọng Kim (1 bài)
Tạo ngày 18/03/2007 09:44 bởi Vanachi
Nhung Dục 戎昱 người Kinh Nam (nay thuộc Giang Lăng, Hồ Bắc, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ. Khi Vệ Bá Ngọc giữ Kinh Nam, ông làm tòng sự. Năm Kiến Trung, ông làm thứ sử Thần, Kiền Châu. Thơ có 5 quyển, biên thành 1 quyển trong Toàn Đường thi.