15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:26

詠史

漢家青史上,
計拙是和親。
社稷依明主,
安危托婦人。
豈能將玉貌,
便擬靜胡塵。
地下千年骨,
誰為輔佐臣。

 

Vịnh sử

Hán gia thanh sử thượng,
Kế chuyết thị hoà thân.
Xã tắc y minh chủ,
An nguy thác phụ nhân.
Khởi năng tương ngọc mạo,
Tiện nghĩ tĩnh Hồ trần.
Địa hạ thiên niên cốt,
Thuỳ vi phụ tá thần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sử xanh nhà Hán chép
Kế vụng ấy hoà thân
Xã tắc vì minh chủ
An nguy gởi nữ nhân
Phấn son dù có đẹp
Binh lửa dễ gì ngăn
Khanh tướng từ thiên cổ
Ai người giúp thánh quân?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xem sử sách ghi trong đời Hán
Kế cầu hoà bị phán vụng về
Nhà vua tế lễ yên bề
An nguy đất nước phó cho đàn bà
Há chỉ việc gả ba gái đẹp
Là giặc Hồ sẽ dẹp binh sao?
Ngàn năm trong mộ anh hào
Giúp vua đích thực có bao đại thần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời