Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: tuyết (88)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 16:25

霽雪

風卷寒雲暮雪晴,
江煙洗盡柳條輕。
檐前數片無人掃,
又得書窗一夜明。

 

Tễ tuyết

Phong quyển hàn vân mộ tuyết tình,
Giang yên tẩy tận liễu điều khinh.
Thiềm tiền sổ phiến vô nhân tảo,
Hựu đắc thư song nhất dạ minh.

 

Dịch nghĩa

Gió đã cuốn hết mây lạnh, tuyết buổi chiều đang tan,
Khói trên sông biến mất, cành liễu nhẹ phất phơ.
Trước thềm còn ít tuyết tàn không ai quét,
Hẳn là đêm nay trước song cửa sổ sẽ quang đãng.


Tiêu đề có bản chép là "Hàn xá nhân thư song tàn tuyết".

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết chiều tan, gió xua mây lạnh
Không khói sông, liễu nhánh phất phơ
Trước thềm tuyết tản lơ thơ
Đêm nay cửa sổ phòng thư sáng ngời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lùa mây lạnh tuyết chiều tan
Trong vắt lòng sông liễu khẻ đàn
Thềm tuyết lơ thơ người chẳng quét
Tròn đêm trước cửa bóng trăng quang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời