Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)
Tạo ngày 02/08/2014 06:53 bởi tôn tiền tử
Ngô Nhân Bích 吳仁璧 (?-901) tự Đình Bảo 廷寶, thi nhân người đất Ngô, đỗ tiến sĩ năm Đại Thuận thứ 2 (891), thơ còn 11 bài.