淮南李相公紳席上賦春雪

六出花飛處處飄,
粘窗著砌上寒條。
朱門到曉難盈尺,
盡是三軍喜氣消。

 

Hoài Nam Lý tướng công Thân tịch thượng phú xuân tuyết

Lục xuất hoa phi xứ xứ phiêu,
Niêm song trước thế thượng hàn điều.
Chu môn đáo hiểu nan doanh xích,
Tận thị tam quân hỉ khí tiêu.

 

Dịch nghĩa

Hoa tuyết bay khắp nơi,
Dính vào cửa sồ, tích trên cành cây thành băng lạnh.
Nhưng trên cửa dinh, sáng ra tuyết chưa tới một thước,
Vì niềm vui (thắng trận) của ba quân làm tuyết tan.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa tuyết bay khắp nơi khắp chốn
Dính ngoài song, tích đống trên cây
Cửa dinh chưa tới thước dày
Tuyết tan vì lính đã hay tin mừng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hoài Nam Lý tướng công Thân tịch thượng phú xuân tuyết

Bài này do tác giả Chương Hiếu Tiêu làm trong tiệc mà Lý Thân ( trấn thủ Dương Châu thời đó ) mời .
Lý Thân đưa ra dề " Xuân tuyết " để mọi người làm , Chương Hiếu Tiêu bèn làm bài thơ trên khiến mọi người
ngạc nhiên vì quá hay . Vậy đề bài hình như phải viết là :

Làm trong tiệc của tướng công Lý Thân ở Hoài nam về phú " Xuân tuyết "

李绅镇守扬州时,于宴集上,以“春雪”命题赋诗。章孝标下笔立就:
“六出飞花处处飘,粘窗著砌上寒条,朱门到晚难盈尺,尽是三军喜气销。”
满座皆惊服。

http://www.google.com/url...6988011,d.b2I&cad=rja

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Kimthoty rất xác đáng

Tựa đề của bài này đúng ra phải viết như tiên sinh Kimthoty đã nêu ra, và Thiviện.net đã sửa xong rồi. Đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhẹ bay hoa tuyết khắp nơi,
Dính vào song, bám tuyết rơi trên cành.
Sáng ra một thước tuyết nhanh,
Niềm vui thắng trận tuyết thành nước tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ngoài trời hoa tuyết giăng giăng
Bám vào cửa sổ, đóng băng trên cành
Trước dinh sáng tuyết tan tành
Vì vui thắng trận mà thành thế chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời