Những bông tuyết này là hỗn hợp,
Những bông tuyết này là tro tàn,
Là sự trả thù dẫu đã muộn màng
Vì cỏ mọc quá um tùm giữa mùa hè, tháng sáu.

Những bông tuyết này có thật
Bay trên đôi cánh trong veo,
Là sự tồn tại của hư vô màu trắng
Dưới dạng số nhiều...

Những bông tuyết này là bản chất,
Những bông tuyết này là nỗi đau.
Xé nát mình trong không trung
Và trở lại chính mình trên mặt đất.

Những bông tuyết này là thời hạn
Những bông tuyết này là luân hồi
Là bóng tối trên những con đường
Không dễ hiểu trong chốc lát.

Những bông tuyết này là nỗi buồn
Đã được học đến thuộc lòng
Khởi đầu từ những số không.

Những bông tuyết này là tiếng gọi
Chậm rãi chảy từng dòng
Từ bóng tối và đậu vào bàn tay
Đang khát khao chờ đợi
Một cú chạm của mùa đông.