14/06/2024 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những bông tuyết...”
“Этих снежинок...”

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 20/06/2023 09:15

 

Nguyên tác

Этих снежинок
смесь.
Этого снега
прах.
Как запоздалая месть
летнему
буйству
трав.
Этих снежинок
явь,
призрачное
крыло.
Белого небытия
множественное число...
Этого снега
нрав.
Этого снега
боль:
в небе
себя разъяв,
стать на земле
собой.
Этого снега
срок.
Этого снега
круг.
Странная мгла дорог,
понятая не вдруг.
Выученная
наизусть,
начатая с азов,
этого снега
грусть.
Этого снега
зов.
Медленной чередой
падающие из тьмы
в жаждущую ладонь
прикосновенья
зимы.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Những bông tuyết này là hỗn hợp,
Những bông tuyết này là tro tàn,
Là sự trả thù dẫu đã muộn màng
Vì cỏ mọc quá um tùm giữa mùa hè, tháng sáu.

Những bông tuyết này có thật
Bay trên đôi cánh trong veo,
Là sự tồn tại của hư vô màu trắng
Dưới dạng số nhiều...

Những bông tuyết này là bản chất,
Những bông tuyết này là nỗi đau.
Xé nát mình trong không trung
Và trở lại chính mình trên mặt đất.

Những bông tuyết này là thời hạn
Những bông tuyết này là luân hồi
Là bóng tối trên những con đường
Không dễ hiểu trong chốc lát.

Những bông tuyết này là nỗi buồn
Đã được học đến thuộc lòng
Khởi đầu từ những số không.

Những bông tuyết này là tiếng gọi
Chậm rãi chảy từng dòng
Từ bóng tối và đậu vào bàn tay
Đang khát khao chờ đợi
Một cú chạm của mùa đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » “Những bông tuyết...”