Отдать тебе любовь?

- Отдать тебе любовь?
- Отдай!
- Она в грязи...
- Отдай в грязи!..
- Я погадать хочу...
- Гадай.
- Еще хочу спросить...
- Спроси!..
- Допустим, постучусь...
- Впущу!
- Допустим, позову...
- Пойду!
- А если там беда?
- В беду!
- А если обману?
- Прощу!
- "Спой!"- прикажу тебе..
- Спою!
- Запри для друга дверь...
- Запру!
- Скажу тебе: убей!..
- Убью!
- Скажу тебе: умри!..
- Умру!
- А если захлебнусь?
- Спасу!
- А если будет боль?
- Стерплю!
- А если вдруг - стена?
- Снесу!
- А если - узел?
- Разрублю!
- А если сто узлов?
- И сто!..
- Любовь тебе отдать?
- Любовь!..
- Не будет этого!
- За что?!
- За то, что
 не люблю рабов.


1969

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

- Trao cho em tình yêu?
- Trao đây!
- Tình yêu bụi phủ đầy...
- Cứ trao cả bụi đầy!
- Nhưng anh muốn xem bói...
- Bói đi.
- Và muốn ra câu hỏi...
- Hỏi đi!..
- Giả sử, anh gõ cửa...
- Em mở!
- Giả sử, nếu anh rủ...
- Em đi!
- Thế nếu như tai hoạ?
- Sợ gì!
- Thế nếu anh nói dối?
- Tha tội!
- Giờ ra lệnh: “Hãy hát!”
- Hát đây!
- Hãy đóng ngay cửa lại...
- Đóng ngay!
- Nói với em: hãy giết!..
- Giết liền!
- Nói với em: hãy chết!..
- Quyên sinh!
- Nếu như anh bị đắm?
- Em cứu!
- Thế nếu làm em đau?
- Em chịu!
- Nếu bỗng nhiên – bức tường?
- Phá luôn!
- Thế nếu như - rắc rối?
- Em gỡ!
- Nếu cả trăm rắc rối?
- Không sợ!..
- Giờ trao em tình yêu?
- Tình yêu!..
- Không bao giờ anh trao!
- Tại vì sao?!
- Tại vì không yêu
   những người nô lệ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

- Trao cho cô tình yêu?
- Hãy trao!
- Nhưng vấy bẩn?...
- Trao cả khi vấy bẩn!
- Tôi muốn đoán xem...
- Bất cứ lúc nào!
- Tôi muốn hỏi đôi điều...
- Chấp nhận!
- Nếu như tôi gọi cô?...
- Em sẽ ra.
- Và gõ cửa...
- Em sẽ ra mở cửa.
- Nếu gặp điều không may?
- Em vẫn ra.
- Cả khi tôi lừa cô?
- Không sợ!
- Nếu tôi bảo cô hát...
- Em hát ngay.
- Nếu tôi bảo cô giết...
- Em sẽ giết!
- Bảo cô xa bạn bè...
- Em xa ngay.
- Nếu tôi bảo cô chết?
- Em sẽ chết!
- Nếu gặp tường ngăn cách...
- Em phá tan.
- Nếu tôi gặp nguy hiểm?...
- Em sẽ cứu.
- Không kêu van nếu đau?
- Không kêu van.
- Nếu gặp điều bất công...
- Em sẽ chịu.
- Cả trăm điều bất công?
- Vâng, cả trăm!
- Trao tình yêu cho cô?
- Hẳn thế!
- Không được đâu, cô nhầm!
- Sao lại nhầm?
- Vì đơn giản là tôi
Không bao giờ yêu
Nô lệ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời