Bùi Thanh Tuấn (1974-) là nhà thơ trẻ đương đại Việt Nam, còn có các bút danh Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi. Sinh tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 1996. Hiện là Biên tập viên Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Còn chút tình riêng trong mắt nhau (thơ, NXB Thanh niên, 2000)
- Phiên bản (thơ song ngữ, NXB Văn học, 2008)

Sắp in:
- Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
- Tứ tuyệt cà chớn
- Tứ tuyệt tình

 

Phiên bản (2008)