Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 21/07/2008 22:46 bởi hongha83
Phiên bản là tập thơ thứ hai của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn với 21 bài được trình bày song ngữ Việt - Anh do NXB Văn học ấn hành năm 2008.