Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi.
Nằm ẩn kín, chưa hề đòi lên tiếng
Nó giấu mình, chờ cho cơ hội đến
Và giờ đây, bừng giấc, mắt mở to!

Tôi không hát, mà tình yêu hát ca.
Và tiếng hát cả thế gian vang vọng
Tình yêu tới như sớm mai lan rộng
Rộn tiếng cười, tiếng khóc của tình yêu!

Cả hành tinh rộng mở trước mặt tôi
Niềm vui sướng như mặt trời không tắt lạnh
Lửa bùng cháy, làm sao ta trốn chạy
Trốn đi đâu, ẩn đâu thoát tình yêu
Tình yêu vẫn tìm được ta ban tặng...

Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi
Nằm ẩn kín, chưa hề đòi lên tiếng
Nó giấu mình, chờ cho cơ hội đến
Và giờ đây, bừng giấc, mắt mở to!