“Как много лет во мне любовь спала...”

Как много лет во мне любовь спала.
Мне это слово ни о чём не говорило.
Любовь таилась в глубине, она ждала –
И вот проснулась и глаза свои открыла!

Теперь пою не я – любовь поёт!
И эта песня в мире эхом отдаётся.
Любовь настала так, как утро настаёт.
Она одна во мне и плачет и смеётся!

И вся планета распахнулась для меня!
И эта радость, будто солнце, не остынет!
Не сможешь ты уйти от этого огня!
Не спрячешься, не скроешься –
Любовь тебя настигнет!

Как много лет во мне любовь спала.
Мне это слово ни о чём не говорило.
Любовь таилась в глубине, она ждала –
И вот проснулась и глаза свои открыла.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi.
Nằm ẩn kín, chưa hề đòi lên tiếng
Nó giấu mình, chờ cho cơ hội đến
Và giờ đây, bừng giấc, mắt mở to!

Tôi không hát, mà tình yêu hát ca.
Và tiếng hát cả thế gian vang vọng
Tình yêu tới như sớm mai lan rộng
Rộn tiếng cười, tiếng khóc của tình yêu!

Cả hành tinh rộng mở trước mặt tôi
Niềm vui sướng như mặt trời không tắt lạnh
Lửa bùng cháy, làm sao ta trốn chạy
Trốn đi đâu, ẩn đâu thoát tình yêu
Tình yêu vẫn tìm được ta ban tặng...

Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi
Nằm ẩn kín, chưa hề đòi lên tiếng
Nó giấu mình, chờ cho cơ hội đến
Và giờ đây, bừng giấc, mắt mở to!

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Biết bao năm trong tôi tình yêu ngủ,
Đầy lặng thinh, không lên tiếng một lời.
Tình yêu ẩn giấu trong thẳm sâu, chờ đợi -
Nay tỉnh giấc rồi, mở mắt tinh khôi!

Bây giờ không phải tôi, mà là tình yêu hát!
Bài hát này vang vọng trong thế gian.
Tình yêu đến, như ban mai ùa đến.
Tình trong tôi vừa khóc, vừa cười tràn.

Và dành cho tôi cả hành tinh rộng mở!
Và niềm vui này, như vầng dương, sẽ chẳng tắt đi!
Bạn không thể đi khỏi lửa này nóng đỏ!
Không trốn đâu, không ẩn nấp được gì –
Tình yêu sẽ tìm tới bên bạn đó!

Biết bao năm trong tôi tình yêu ngủ,
Đầy lặng thinh, không lên tiếng một lời.
Tình yêu ẩn giấu trong thẳm sâu, chờ đợi -
Nay tỉnh giấc rồi, mở mắt tinh khôi!

15.00
Trả lời