Tất cả bắt đầu từ tình yêu!
Kinh Thánh dạy:
Bắt đầu là lời nói.
Tôi tuyên bố, tôi sẵn sàng chịu tội:
“Tất cả bắt đầu từ tình yêu!”

Bắt đầu từ tình yêu
Là niềm vui,
Là lao động.
Là cây, là hoa,
Là mắt trẻ thơ,
Là cuộc sống.

Tất cả bắt đầu từ tình yêu.
Từ tình yêu.
Tôi dám chắc điều này!
Tất cả.
Thậm chí cả căm thù.
Căm thù là bạn của tình yêu.
Đừng lạ.

Bắt đầu từ tình yêu
Là ước mơ và cái sợ,
Là rượu nho và nỗi nhớ,
Là bi kịch,
Là chiến công,
Là cái buồn buổi chiều -
Tất cả bắt đầu từ tình yêu.

Mùa xuân khẽ thầm thì:
“Hãy sống đi!
Vui đi!”
Anh nghe thấy, anh bắt đầu xúc động,
Bắt đầu đứng thẳng lưng.
Bắt đầu sống.
Tất cả đều bắt đầu từ tình yêu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)