Lặng im nghe tiếng tuyết tan
Giữa đông mà lại đã tàn mùa đông
Nghe băng rạn nứt trên sông
Nghe im lặng vỡ trong lòng mong manh

Một lần thoáng nghĩ về anh
Lặng im đã vỡ mong manh trong lòng


1-2008