Tuyết năm nay tuyết năm ngoái phủ
Gió hôm qua thổi gió hôm nay
Rú gào muốn tốc mái bay
Cuốn theo bông tuyết xoáy quay đầy trời
Nhặt phân ngựa tay người nghèo nẻ
Cỏ chuồng trâu bà cụ nằm co
Khắp nơi sao được ấm no
Bạc đầu cam bước thấp cao đường cùng

tửu tận tình do tại