03/12/2022 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Nam Lý tướng công Thân tịch thượng phú xuân tuyết
淮南李相公紳席上賦春雪

Tác giả: Chương Hiếu Tiêu - 章孝標

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 11:38

 

Nguyên tác

六出花飛處處飄,
粘窗著砌上寒條。
朱門到曉難盈尺,
盡是三軍喜氣消。

Phiên âm

Lục xuất hoa[1] phi xứ xứ phiêu,
Niêm song trước thế thượng hàn điều.
Chu môn đáo hiểu nan doanh xích,
Tận thị tam quân hỉ khí tiêu.

Dịch nghĩa

Hoa tuyết bay khắp nơi,
Dính vào cửa sồ, tích trên cành cây thành băng lạnh.
Nhưng trên cửa dinh, sáng ra tuyết chưa tới một thước,
Vì niềm vui (thắng trận) của ba quân làm tuyết tan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa tuyết bay khắp nơi khắp chốn
Dính ngoài song, tích đống trên cây
Cửa dinh chưa tới thước dày
Tuyết tan vì lính đã hay tin mừng
[1] Hoa sáu cánh, tức bông tuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chương Hiếu Tiêu » Hoài Nam Lý tướng công Thân tịch thượng phú xuân tuyết