歸燕詞辭工部侍郎

舊壘危巢泥已落,
今年故向社前歸。
連雲大廈無棲處,
更望誰家門戶飛。

 

Quy yến từ từ Công bộ thị lang

Cựu luỹ nguy sào nê dĩ lạc,
Kim niên cố hướng xã tiền quy.
Liên vân đại hạ vô thê xứ,
Cánh vọng thuỳ gia môn hộ phi.

 

Dịch nghĩa

Tổ cũ đắp bằng bùn trên cao đã rơi xuống rồi,
Năm nay theo hướng cũ bay về chốn xưa.
Ngôi nhà to bằng mấy tảng mây mà không có chỗ cho ta làm tổ,
Thì còn biết bay vào nhà nào!


Năm 818, tác giả lên Trường An ứng thi tiến sĩ nhưng không đậu. Ông làm bài thơ này, tự ví mình như con chim én đi xây tổ không thành, nên trở về chốn cũ (tức trở về quê để sang năm lại ứng thi). Bài dâng lên để từ biệt quan công bộ thị lang Dữu Thừa Tuyên (có lẽ là chỗ quen biết) ở kinh đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổ trước đắp trên cao đã rũ
Năm nay theo hướng cũ về dần
Nhà to không chỗ nương thân
Còn nơi nào nữa mà làm tổ đây ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tổ cũ đắp bùn cao đã rơi,
Năm nay hướng cũ xưa về nơi.
Nhà to không chỗ ta làm tổ,
Thì biết nhà nào trong cõi trời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Tổ xưa bùn đắp đã rơi
Quay về chốn cũ tìm nơi xum vầy
Nhà to bằng mấy tảng mây
Không chỗ làm tổ biết bay nhà nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời