對雪(北雪犯長沙)

北雪犯長沙,
胡雲冷萬家。
隨風且間葉,
帶雨不成花。
金錯囊垂罄,
銀壺酒易賒。
無人竭浮蟻,
有待至昏鴉。

 

Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa)

Bắc tuyết phạm Trường Sa,
Hồ vân lãnh vạn gia.
Tuỳ phong thả gian diệp,
Đới vũ bất thành hoa.
Kim thác nang thuỳ khánh,
Ngân hồ tửu dị xa.
Vô nhân kiệt phù nghĩ,
Hữu đãi chí hôn nha.

 

Dịch nghĩa

Tuyết miền bắc đã lan đến Trường Sa,
Mây xứ Hồ gieo cánh lạnh đến muôn nhà.
Lá rơi từ từ theo làn gió,
Hoa không nở được dưới cơn mưa.
Hễ tiền trong túi đã xóc xách,
Thì rượu dễ đầy bình bạc.
Không ai uống hết rượu phù nghị,
Xin cứ đợi đến lúc quạ chiều


(Năm 769)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Giăng giăng tuyết bắc phủ Trường Sa
Mây lạnh Hồ gieo khắp vạn nhà
Gió thổi đong đưa cành lá đổ
Mưa rơi tí tách khó đơm hoa
Hễ tiền rủng rỉnh đầy trong túi
Thì rượu tràn bình chẳng xót xa
Nhắp chén rượu ngon ai uống cạn
Cùng nhau hãy đợi quạ chiều tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trường Sa tuyết bắc giăng đầy
Mây Hồ lớp lớp lạnh bay khắp nhà
Lá rơi theo gió la đà
Mưa rơi tí tách khó mà nở hoa
Tiền đầy túi, chẳng lo xa
Rượu ngon bình bạc cứ pha ngập tràn
Không ai uống hết rượu ngon
Cùng nhau đợi lúc chiều tàn quạ kêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuyet Gian Huong

Tuyết bắc phủ Trường Sa
Mây Hồ lạnh vạn nhà
Gió trôi cùng đám lá
Mưa tới khó đơm hoa
Trong túi còn tiền lẻ
Chén đầy chẳng bỏ qua
Rượu ngon sao vội cạn
Hãy đợi hoàng hôn xa

Bên dòng sông bạc
Ai chẳng nghĩ suy
Ta người mộc mạc
Ai ngó làm gì
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tuyết bắc nhượm Trường Sa,
Mây Hồ lạnh vạn nhà.
Gió lay nhè nhẹ lá,
Mưa rắc chửa đơm hoa.
Khi túi tiền đà nặng,
Thì bình rượu đẫy ra.
Không người nâng cạn cốc,
Đành đợi quạ chiều tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tuyết bắc rơi tới Trường Sa
Mây Hồ mang lạnh muôn nhà
Gió đưa lá đùa thong thả
Mưa đều nên chẳng còn hoa.
Túi nặng đầy tiền rộn rã
Bình bạc rượu khá dễ mua
Phù nghĩ không ai rỉ rả
Chỉ chờ quạ tối lượn qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuyết bắc vào Trường Sa,
Mây Hồ lạnh vạn nhà.
Theo gió len kẽ lá,
Cuốn mưa không ra hoa.
Tiền vàng túi dốc hết,
Bình ngọc rượu dễ mua.
Chẳng ai cùng cụng chén,
Đợi quạ khi chiều tà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường Sa ngập tuyết từ phương bắc
Mây phía Hố lạnh khắp muôn nhà
Dưới mưa không nở một hoa
Lá nương theo gió la đà nhẹ rơi
Tiền nặng chĩu có rồi trong túi
Bình bạc đầy phù nghĩ dễ mua
Không ai cùng uống xoay tua
Ráng chờ nhóm “quạ chiều” qua sắp rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Năm bắc phôi pha mấy dặm khơi
Tuyết mây dan díu một phương trời
Từng cơn ghen gió màu tha thướt
Sáu cánh chào mưa dáng tả tơi
Một túi càn khôn dầu nhẹ nhẹ
Lưng bầu phong nguyệt chửa vơi vơi
Biết ai cạn chén tri âm tá
Thơ thẩn chiều hôm những đứng ngồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Tuyết bắc đã lan tới Trường Sa
Mây Hồ gieo lạnh đến muôn nhà
Lá nhè nhẹ rơi theo gió thoảng
Hoa không nở được dưới mưa sa
Một khi trong túi tiền rủng rỉnh
Rượu rót đầy bình đến với ta
Bạn bè chẳng ai cùng dốc chén
Đành chờ tới lúc quạ chiều ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời