八月

徒倚仙居繞翠樓,
分明宮漏靜兼秋。
長安夜夜家家月,
幾處笙歌幾處愁。

 

Bát nguyệt

Đồ ỷ tiên cư nhiễu thuý lâu,
Phân minh cung lậu tĩnh kiêm thâu.
Trường An dạ dạ gia gia nguyệt,
Kỷ xứ sanh ca, kỷ xứ sầu.

 

Dịch nghĩa

Trăng cứ dùng dằng chiếu quanh lầu xanh ở khu nhà giàu,
Đồng hồ rõ ràng giỏ giọt trong không gian tĩnh mịch mùa thu.
Hàng đêm trăng chiếu trên mọi nhà ở Trường An,
Vài nơi giàu có đàn ca, vài nơi nghèo buồn bã.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng dùng dằng chiếu nhà giầu có
Thu lặng yên đồng giỏ rõ ràng
Đêm đêm nhà ở Trường An
Có nhà đàn hát, có căn u sầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng dùng dằng chiếu quanh nhà giàu,
Trăng chiếu Trường An đêm mọi lầu.
Nhỏ giọt đồng hồ thu tĩnh mịch,
Nơi giàu đàn hát, nghèo u sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Dùng dằng trăng chiếu lầu xinh
Đồng hồ nhỏ giọt yên bình thu qua
Trường An trăng rọi mọi nhà
Nơi nghèo buồn bã, đàn ca chốn giàu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời