02/12/2022 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt
八月

Tác giả: Chương Hiếu Tiêu - 章孝標

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 07/10/2016 00:01

 

Nguyên tác

徒倚仙居繞翠樓,
分明宮漏靜兼秋。
長安夜夜家家月,
幾處笙歌幾處愁。

Phiên âm

Đồ ỷ tiên cư nhiễu thuý lâu,
Phân minh cung lậu tĩnh kiêm thâu.
Trường An dạ dạ gia gia nguyệt,
Kỷ xứ sanh ca, kỷ xứ sầu.

Dịch nghĩa

Trăng cứ dùng dằng chiếu quanh lầu xanh ở khu nhà giàu,
Đồng hồ rõ ràng giỏ giọt trong không gian tĩnh mịch mùa thu.
Hàng đêm trăng chiếu trên mọi nhà ở Trường An,
Vài nơi giàu có đàn ca, vài nơi nghèo buồn bã.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng dùng dằng chiếu nhà giầu có
Thu lặng yên đồng giỏ rõ ràng
Đêm đêm nhà ở Trường An
Có nhà đàn hát, có căn u sầu.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chương Hiếu Tiêu » Bát nguyệt