Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/10/2013 20:58 bởi Vanachi
Chương Hiếu Tiêu 章孝標 tự Đạo Chính 道正, năm sinh và mất không rõ, ước sống khoảng trước sau năm 826 (đời Đường Kính Tông). Theo "Đường tài tử truyện", ông là người Tiền Đường, nhưng "Đường thi kỷ sự" chép người Đồng Lư. Ông đỗ tiến sĩ năm 819, nhậm Hiệu thư lang, năm 831 làm Sơn Nam đạo tòng sự, Đại Lý bình sự, quan đến Bí thư chính tự. Ông có thơ một quyển được chép trong "Tân Đường thư nghệ văn chí".