Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 14:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 14:32

鯉魚

眼似真珠鱗似金,
時時動浪出還沉。
河中得上龍門去,
不嘆江湖歲月深。

 

Lý ngư

Nhãn tự chân châu lân tự kim,
Thì thì động lãng xuất hoàn trầm.
Hà trung đắc thướng long môn khứ,
Bất thán giang hồ tuế nguyệt thâm.

 

Dịch nghĩa

Mắt như viên ngọc thật, vảy như vàng,
Lâu lâu lại quẫy sóng phóng mình khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống.
Muốn từ con sông này biến thành rồng bay đi,
Thì đừng có than ở lâu năm trong nước (ý nói phải tu luyện).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vảy như vàng mắt trong như ngọc
Quẫy phóng mình khỏi nước đôi khi
Muốn thành rồng thật bay đi
Đừng than tu luyện kể chi tháng ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mắt tựa ngọc trai vảy tựa vàng
Lúc thời quậy sóng hiện rồi trầm
Trong sông ví vượt cửa rồng được
Đừng trách sông hồ mãi tháng năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt như ngọc thật, vảy như vàng,
Quẫy sóng phóng mình rồi lặn trầm.
Muốn biến thành rồng bay khuất nẻo,
Đừng than tu luyện nước lâu năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời