05/12/2022 19:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý ngư
鯉魚

Tác giả: Chương Hiếu Tiêu - 章孝標

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 14:31

 

Nguyên tác

眼似真珠鱗似金,
時時動浪出還沉。
河中得上龍門去,
不嘆江湖歲月深。

Phiên âm

Nhãn tự chân châu lân tự kim,
Thì thì động lãng xuất hoàn trầm.
Hà trung đắc thướng long môn khứ,
Bất thán giang hồ tuế nguyệt thâm.

Dịch nghĩa

Mắt như viên ngọc thật, vảy như vàng,
Lâu lâu lại quẫy sóng phóng mình khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống.
Muốn từ con sông này biến thành rồng bay đi,
Thì đừng có than ở lâu năm trong nước (ý nói phải tu luyện).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vảy như vàng mắt trong như ngọc
Quẫy phóng mình khỏi nước đôi khi
Muốn thành rồng thật bay đi
Đừng than tu luyện kể chi tháng ngày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chương Hiếu Tiêu » Lý ngư