26/10/2021 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tễ tuyết
霽雪

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2014 16:25

 

Nguyên tác

風卷寒雲暮雪晴,
江煙洗盡柳條輕。
檐前數片無人掃,
又得書窗一夜明。

Phiên âm

Phong quyển hàn vân mộ tuyết tình,
Giang yên tẩy tận liễu điều khinh.
Thiềm tiền sổ phiến vô nhân tảo,
Hựu đắc thư song nhất dạ minh.

Dịch nghĩa

Gió đã cuốn hết mây lạnh, tuyết buổi chiều đang tan,
Khói trên sông biến mất, cành liễu nhẹ phất phơ.
Trước thềm còn ít tuyết tàn không ai quét,
Hẳn là đêm nay trước song cửa sổ sẽ quang đãng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết chiều tan, gió xua mây lạnh
Không khói sông, liễu nhánh phất phơ
Trước thềm tuyết tản lơ thơ
Đêm nay cửa sổ phòng thư sáng ngời
Tiêu đề có bản chép là "Hàn xá nhân thư song tàn tuyết".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Tễ tuyết