15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
12 bài trả lời: 10 bản dịch, 2 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 09:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/10/2020 22:28

移家別湖上亭

好是春風湖上亭,
柳條籐蔓系離情。
黃鶯久住渾相識,
欲別頻啼四五聲。

 

Di gia biệt hồ thượng đình

Hảo thị xuân phong hồ thượng đình
Liễu điều đằng mạn hệ ly tình
Hoàng oanh cửu trú hồn tương thức
Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh.

 

Dịch nghĩa

Gió xuân ở đình trên hồ mát mẻ thay
Cây leo và cành liễu quấn quít không rời
Ở đây lâu chim hoàng oanh quen mặt
Khi giã từ nó hót bốn năm tiếng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Hồ im lồng lộng gió xuân xanh
Cành liễu dây leo quấn quít tình
Ở đấy oanh vàng thân thiết lắm
Biệt ly còn vọng tiếng kêu lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Gió xuân hây hẩy thổi bên đình
Tơ liễu loi thoi buộc mối tình
Oanh bén hơi người nay muốn biệt
Hót dăm ba tiếng mới đi đành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

về một bản dịch của Bùi Giáng

tôi  có được đọc một bản dịch của Bùi Giáng,nhưng chỉ còn nhớ có hai câu sau :

    Ở mãi oanh vàng quen biết lắm
    Gần đi hót vội bốn năm thanh

mong có bạn nào biết trọn bài xin bổ túc cho.
Cảm ơn
Phùng Tường Vân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thủy tạ ven hồ gió xuân lay,
Dây leo quấn chặt thân liễu này.
Hoàng oanh quen người từ lâu lắm,
Kêu năm ba tiếng để biệt nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ưa nhìn gió lộng thủy đình xuân,
Ly biệt, liễu dây lại vướng ngăn.
Ở mãi oanh vàng như biết lắm,
Lúc xa còn hót bốn năm lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gió xuân thổi mát thuỷ đình,
Lôi thôi tơ liễu buộc tình chia phôi.
Hoàng oanh quen với người rồi,
Muốn đi, từ giã một vài tiếng kêu.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lộng gió xuân tươi gác giữa hồ,
Ly tình dây cuốn liễu quanh co.
Oanh vàng ở mãi thành quen biết,
Từ giã kêu vài tiếng líu lo.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trên hồ, nhà thoảng gió xuân,
Dây leo cành liễu, cuốn dần biệt ly.
Ở lâu, oanh biết sầu bi,
Kêu ba bốn tiếng, người đi, tiễn chào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió xuân mát mẻ hồ đình
Cây leo, dương liễu tỏ tình thâm sâu
Chim oanh quen mặt đã lâu
Người đi cũng hót vài câu tiễn chào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên đình hây hẩy gió xuân
Loi thoi tơ liễu mối tình chứa chan
Yến oanh lâu đã nên quen
Dăm ba tiếng hót mới đành bay đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối