感春

看花淚盡知春盡,
魂斷看花只恨春。
名位未沾身欲老,
詩書寧救眼前貧。

 

Cảm xuân

Khán hoa lệ tận tri xuân tận,
Hồn đoạn khan hoa chỉ hận xuân.
Danh vị vị triêm thân dục lão,
Thi thư ninh cứu nhãn tiền bần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngắm hoa không lệ biết xuân tàn
Hồn nát nhìn hoa oán chứa chan
Công danh chưa chạm thân gần cỗi
Sách thơ há cứu cảnh bần hàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lệ cạn xem hoa hay xuân hết
Hờn xuân hồn mất lúc xem hoa
Công danh chưa thấm thân già
Thơ văn đã cứu ta ra khỏi nghèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thưởng hoa xuân muôn lệ khô dòng
Lúc ngắm hờn xuân đến mất hồn.
Danh vị chưa thành thân đã lão
Nhờ thơ trước mắt khỏi bần cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xem hoa khô lệ biết xuân tàn
Lòng nát xem hoa lại hận xuân
Danh vị chưa thành thân đã cỗi
Văn chương đâu cứu cảnh cơ bần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời