21/04/2024 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xuân
感春

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 15:41

 

Nguyên tác

看花淚盡知春盡,
魂斷看花只恨春。
名位未沾身欲老,
詩書寧救眼前貧。

Phiên âm

Khán hoa lệ tận tri xuân tận,
Hồn đoạn khan hoa chỉ hận xuân.
Danh vị vị triêm thân dục lão,
Thi thư ninh cứu nhãn tiền bần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngắm hoa không lệ biết xuân tàn
Hồn nát nhìn hoa oán chứa chan
Công danh chưa chạm thân gần cỗi
Sách thơ há cứu cảnh bần hàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Cảm xuân