28/01/2020 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử
詠史

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2012 21:26

 

Nguyên tác

漢家青史上,
計拙是和親。
社稷依明主,
安危托婦人。
豈能將玉貌,
便擬靜胡塵。
地下千年骨,
誰為輔佐臣。

Phiên âm

Hán gia thanh sử thượng,
Kế chuyết thị hoà thân.
Xã tắc y minh chủ,
An nguy thác phụ nhân.
Khởi năng tương ngọc mạo,
Tiện nghĩ tĩnh Hồ trần.
Địa hạ thiên niên cốt,
Thuỳ vi phụ tá thần.

Bản dịch (của Bản dịch của Cao Tự Thanh)

Sử xanh nhà Hán chép
Kế vụng ấy hoà thân
Xã tắc vì minh chủ
An nguy gởi nữ nhân
Phấn son dù có đẹp
Binh lửa dễ gì ngăn
Khanh tướng từ thiên cổ
Ai người giúp thánh quân?
Nguồn: Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Vịnh sử