22/09/2021 19:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Thượng hành
隴上行

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:35

 

Nguyên tác

行到黃雲隴,
唯聞羌戍鼙。
不如山下水,
猶得任東西。

Phiên âm

Hành đáo hoàng vân Lũng,
Duy văn Khương thú bề.
Bất như sơn hạ thuỷ,
Do đắc nhậm đông tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khi đi đến Lũng mây vàng
Chỉ nghe trống trận đất Khương
Không như nước sông dưới núi
Đông tây mặc sức đổi phương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Lũng Thượng hành