塞下曲其五

陰磧茫茫塞草肥,
桔槔烽上暮雲飛。
交河北望天連海,
蘇武曾將氣節歸。

 

Tái hạ khúc kỳ 5

Âm thích mang mang tái thảo phì,
Kết cao phong thượng mộ vân phi.
Giao hà bắc vọng thiên liên hải,
Tô Vũ tằng tương khí tiết quy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đất thảo nguyên mênh mông cỏ béo
Ngọn hoả phong gọi réo mây chiều
Sông Giao, trời biển tịch liêu
Tiết cao Tô Vũ quy triều thơm danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ biên tốt, âm u sa mạc
Mây chiều giăng giếng nước phong đài
Sông Giao liền với chân trời
Thuở xưa Tô Vũ triều hồi tiết cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời