25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/09/2016 18:16

擬娼樓節怨

上苑離離鶯度,
昆明冪冪蒲生。
時光春華可惜,
何須對鏡含情。

 

Nghĩ xướng lâu tiết oán

Thượng Uyển ly ly oanh độ,
Côn Minh mịch mịch bồ sinh.
Thời quang xuân hoa khả tích,
Hà tu đối kính hàm tình.

 

Dịch nghĩa

Vườn Thượng Uyển đầy chim oanh hót,
Ao Côn Minh cỏ bồ mọc um tùm.
Phải biết tiếc tuổi xuân hoa đang thuận lợi,
Hơi đâu mà ngồi trước gương buồn lo.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn Thượng Uyển đầy oanh ca hót
Ao Côn Minh xanh ngát cỏ bồ
Xuân hoa đang gặp thời cơ
Hơi đâu buồn bã, bơ phờ trước gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thượng Uyển oanh hót líu lo
Côn Minh phủ mịt cỏ bồ.
Đáng tiếc tuổi hoa xuân độ
Vì sao trước kính buồn lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn Thượng Uyển đầy chim oanh hót,
Ao Côn Minh cỏ mọc xô bồ.
Hoa xuân biết tiếc đang còn thuận,
Ngồi trước gương hơi đâu lắng lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời