Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 15:51

秋夜思

旅夢何時盡,
征途望每賒。
晚秋淮上水,
新月楚人家。
猿嘯空山近,
鴻飛極浦斜。
明朝南岸去,
言折桂枝花。

 

Thu dạ tứ

Lữ mộng hà thời tận,
Chinh đồ vọng mỗi xa.
Vãn thu Hoài thượng thuỷ,
Tân nguyệt Sở nhân gia.
Viên khiếu không sơn cận,
Hồng phi cực phố tà.
Minh triêu nam ngạn khứ,
Ngôn chiết quế chi hoa.


Tên bài có nơi chép "Hoài thượng thu dạ" 淮上秋夜 (Đêm thu trên sông Hoài).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nơi đất khách mộng khi nào hết
Bước hành trình mỗi ngóng mỗi xa
Cuối thu trên nước sông Hoài
Trăng non đất Sở lạc loài người đi
Núi hoang liêu vượn kêu gần gũi
Bến cuối trời nghiêng cánh hồng bay
Bờ nam sẽ xuống mai này
Hái nhành hoa quế cầm tay nhớ người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Khách mộng khi nào dứt
Bước dời mỗi bước xa
Sông Hoài thu nước muộn
Xóm Sở trăng non tà
Núi vắng vượn gần hót
Bến xiêu cánh nhạn là
Bờ nam một sớm ghé
Hỏi quế bẻ nhành hoa.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mộng khách bao giờ dứt,
Đường đi thăm thẳm dài.
Trăng còn non xứ Sở,
Thu đã cạn sông Hoài.
Vượn hót gần non vắng,
Hồng bay tận phố lài.
Bến nam mai ghé sớm,
Nhành quế bẻ xin ai !

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mộng rong chơi bao giờ mới hết?
Đường mỗi đi mỗi rất xa xôi
Cuối thu thuyền dọc sông Hoài
Trăng non tá túc nhà người Sở quen
Tiếng vượn hú trong non kế cận
Chim hồng bay về tận bến xa
Sáng mai nam ngạn bôn ba
Hỏi xin bẻ một quế hoa tay cầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi nào khách mộng hết mộng ra,
Hành trình mỗi bước mỗi xa bên ngoài.
Nước thu lên muộn sông Hoài,
Trăng non xóm Sở chiếu soi đường dài.
Vượn gần núi vắng kêu ai?
Cánh hồng bay bổng vút ngoài bến xiêu.
Bờ nam một sớm ghé liều,
Xin ai nhành quế bẻ nhiều bông hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời