Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:43

秋夜寄皇甫冉鄭豐

洛陽清夜白雲歸,
城裏長河列宿稀。
秋後見飛千里雁,
月中聞搗萬家衣。
長憐西雍青門道,
久別東吳黃鵠磯。
借問客書何所寄,
用心不啻兩鄉違。

 

Thu dạ ký Hoàng Phủ Nhiễm, Trịnh Phong

Lạc Dương thanh dạ bạch vân quy,
Thành lý trường hà liệt tú hy.
Thu hậu kiến phi thiên lý nhạn,
Nguyệt trung văn đảo vạn gia y.
Trường liên Tây Úng thanh môn đạo,
Cửu biệt Đông Ngô hoàng hộc ky.
Tá vấn khách thư hà sở ký,
Dụng tâm bất thí lưỡng hương vi.


Úng Châu là một châu trong chín châu của Trung Quốc xưa, tức là vùng Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây trắng về Lạc Dương đêm lặng
Những sao thưa hiu hắt trên thành
Nhạn bay cuối tiết thu xanh
Vạn nhà đập áo bồng bềnh trăng pha
Thương cho kẻ đường xa Châu Úng
Kẻ biệt ghềnh hoàng hộc Đông Ngô
Hỏi rằng thư gửi về đâu
Đông đoài hai xứ hai đầu nhớ mong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm thanh mây trắng về thành Lạc
Dải Ngân hà thưa thớt sao khuya
Sau thu ngàn dặm nhạn xa
Dưới trăng nghe đập nhà nhà giặt phơi
Thương mãi đường xanh nơi Tây Úng
Đông Ngô xa ghềnh Hộc đã lâu
Hỏi rằng thư gửi về đâu
Hai ông quê cũ từ lâu không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thành Lạc đêm thanh mây trắng bay
Sông dài chỗ nghỉ hiếm hoi bày.
Thấy bay thu muộn  đàn chim nhạn
Nghe vọng trăng trong vạn tiếng chày.
Tây Úng đường xanh thương nhớ mãi
Đông Ngô ghềnh hộc biệt lâu ngày.
Gởi đâu thư khách xin cho hỏi
Chẳng những hai quê bỏ bấy nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành Lạc đêm thanh mây trắng về,
Sông dài hiếm chỗ nghỉ ngơi ghê!
Nhạn bay ngàn đặm trong thu muộn,
Chày đập trong trăng vạn tiếng nghe.
Tây Úng cửa xanh thương nhớ mãi
Đông Ngô vàng hộc biệt lâu ngày.
Gởi đâu thư khách xin cho hỏi
Lìa đã hết lòng hai chốn quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời