27/09/2022 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 2
閨怨其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2014 20:26

 

Nguyên tác

片月上亭亭,
照我孤衣衾。
四壁悄無聲,
永夜漏沉沉。
盤桓起還坐,
對影情獨深。
之子挾恩愛,
豈知今有今。
鄰花吐妍艷,
度我曲墻陰。
微風動遠馥,
吹入幽人襟。
學寫采蕭曲,
變為白頭吟。
人生似寒署,
來往移此心。

Phiên âm

Phiến nguyệt thượng đình đình,
Chiếu ngã cô y khâm.
Tứ bích tiễu vô thanh,
Vĩnh dạ lậu trầm trầm.
Bàn hoàn khởi hoàn toạ,
Đối ảnh tình độc thâm.
Chi tử hiệp ân ái,
Khởi tri kim hữu kim.
Lân hoa thổ nghiên diễm,
Độ ngã khúc tường âm.
Vi phong động viễn phức,
Xuy nhập u nhân khâm.
Học tả "Thái tiêu[1]" khúc,
Biến vi "Bạch đầu ngâm[2]".
Nhân sinh tự hàn thự,
Lai vãng di thử tâm.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Mảnh trăng vằng vặc trên không
Soi vào chăn áo cô phòng của ta
Bốn bề im bặt như tờ
Đêm dài chìm lặng điểm thưa giọt đồng
Băn khoăn ngồi đứng không xong
Một đèn một bóng nỗi lòng càng thêm
Gã kia ân ái khoe bền
Ai ngờ nay có nỗi niềm ngày nay
Hoa tươi hàng xóm nở đầy
Vượt nơi tường thấp bên này leo qua
Gió đưa hương thoảng xa xa
Thổi vào vạt áo của ta đang sầu
"Thái tiêu" học tả nên câu
Biến làm một khúc "Bạch đầu" ngâm chung
Người đời như tiết lạnh nồng
Lạnh nồng thay đổi thì lòng cũng thay
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Một chương trong "Thái cát" của Kinh thi, có câu "Bỉ thái tiêu hề, Nhất nhật bất kiến, Như tam thu hề" (Người hái rau tiêu kia chừ, Một ngày không gặp, Dài tựa ba thu).
[2] Tư Mã Tương Như đời Hán có tình vơi Trác Văn Quân, lấy làm vợ, sau lại toan lấy một người khác có sắc đẹp. Văn Quân làm một khúc hát "Bạch đầu ngâm", Tương Như nghe cảm động lại thuỷ chung như trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Khuê oán kỳ 2