如夢令其二

昨夜雨疏風驟,
濃睡不消殘酒。
試問卷簾人,
卻道海棠依舊。
知否,
知否,
應是綠肥紅瘦。

 

Như mộng lệnh kỳ 2

Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân,
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ?
Tri phủ?
Ưng thị lục phì hồng sấu.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua mưa lưa thưa, gió mạnh,
Ngủ say vùi, vẫn không hết cơn say rượu.
Ướm hỏi người đang cuốn rèm (rằng vườn hoa thế nào),
Thì trả lời rằng hoa hải đường vẫn như cũ.
Biết chăng?
Biết chăng?
Đã đến tiết lá xanh trổ, hoa đỏ tàn héo rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sáng suốt ngớt mưa bùng gió,
Say rượu ngủ lì không rõ.
Ướm hỏi kẻ treo rèm,
Lại bảo hải đường như cũ.
Đâu có?
Đâu có?
Chừng hẳn lục tươi hồng võ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đêm qua mưa thưa, gió dữ,
Hơi rượu thơm nồng giấc ngủ.
Hỏi thử cô cuốn rèm,
Thưa rằng: “Hải đường như cũ”.
Đứng chứ?
Đúng chứ?
Phải là hồng phai lục mỡ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đêm qua mưa nhỏ gió to
Ngủ kỹ hơi men chưa rỗ
Hỏi con bé kéo màn
Nó nói hải đường còn đó
Biết gì
Biết gì
Ắt có hoa rơi lá trổ

tửu tận tình do tại
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đêm qua mưa thưa gió dữ,
Ngủ say hơi rượu vẫn còn.
Hỏi thử người cuốn rèm,
Lại đáp: “Hải đường như cũ”.
Biết chăng?
Biết chăng?
Rõ ràng hồng gầy biếc mập!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
53.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Ngủ vùi chẳng tỉnh cơn say
Hôm qua mưa xéo gió giày cả đêm
Hỏi nàng thị nữ cuốn rèm:
“Hải Đường ngoài đó, nhìn xem thế nào?”
Nàng rằng: “Hoa chẳng làm sao
Tô muôn sắc thắm, khoe bao vẻ hồng”
Nghĩ thầm: “Liệu có chắc không?
Giờ này trổ lá phai bông đâu còn!”

134.85
Trả lời