09/02/2023 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh kỳ 2
如夢令其二

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 16:17

 

Nguyên tác

昨夜雨疏風驟,
濃睡不消殘酒。
試問卷簾人,
卻道海棠依舊。
知否,
知否,
應是綠肥紅瘦。

Phiên âm

Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân[1],
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ?
Tri phủ?
Ưng thị lục phì hồng sấu.

Dịch nghĩa

Hôm qua mưa lưa thưa, gió mạnh,
Ngủ say vùi, vẫn không hết cơn say rượu.
Ướm hỏi người đang cuốn rèm (rằng vườn hoa thế nào),
Thì trả lời rằng hoa hải đường vẫn như cũ.
Biết chăng?
Biết chăng?
Đã đến tiết lá xanh trổ, hoa đỏ tàn héo rồi.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sáng suốt ngớt mưa bùng gió,
Say rượu ngủ lì không rõ.
Ướm hỏi kẻ treo rèm,
Lại bảo hải đường như cũ.
Đâu có?
Đâu có?
Chừng hẳn lục tươi hồng võ.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Tức người hầu, thị nữ giúp việc trong nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Như mộng lệnh kỳ 2