如夢令其一

常記溪亭日暮,
沈醉不知歸路。
興盡晚回舟,
誤入藕花深處。
爭渡,
爭渡,
驚起一灘鷗鷺。

 

Như mộng lệnh kỳ 1

Thường ký khê đình nhật mộ,
Trầm tuý bất tri quy lộ.
Hứng tận vãn hồi chu,
Ngộ nhập ngẫu hoa thâm xứ.
Tranh độ,
Tranh độ,
Kinh khởi nhất than âu lộ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Từng nhớ khê đình chập tối,
Say khướt trở về quên lối.
Hết hứng mải quay thuyền,
Lạc giữa đầm sen len lỏi.
Chèo vội,
Chèo vội,
Kinh động bầy cò bay rối.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhớ buổi chơi đình bên suối,
Say khướt chiều về quên lối.
Hứng tận quay mũi thuyền,
Lạc vào vùng sen đi mãi.
Bơi vội,
Bơi vội.
Nhớn nhác cò bay trên bãi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nhớ buổi biên đình chơi suối
Say mèm trở về quên lối
Tối mịt mới quay thuyền
Bơi lầm đám sen già cội
Cố chèo
Cố chèo
Hoảng sợ vạc nông bay vội

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Còn nhớ buổi chơi đình bên suối
Quá chén say, lối cũ quên rồi
Thuyền ta xuôi mái lạc trôi
Đầm sen gương nước mây trời thong dong
Chậm chân bước, chiều đi vào tối
Nhanh tay chèo, ta phải về thôi
Băng băng rẽ nước khơi ngòi
Đàn cò nghe động, bỏ mồi vội bay

95.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Ðàn cò

Đàn cò bay chạy kẻo sa vào nồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời