效崔國輔體其三

酒力滋睡眸,
鹵莽聞街鼓。
欲明天更寒,
東風打窗雨。

 

Hiệu Thôi Quốc Phụ thể kỳ 3

Tửu lực tư thuỵ mâu,
Lỗ mãng văn nhai cổ.
Dục minh thiên cánh hàn,
Đông phong đả song vũ.

 

Dịch nghĩa

Men rượu làm mắt buồn ngủ,
Chợt nghe tiếng trống thô bạo ngoài đường phố.
Trời càng về sáng càng lạnh,
Gió đông tạt mưa vào song cửa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu làm mắt buồn ngủ
Nghe trống động ngoài đường
Trời càng sáng càng lạnh
Gió tạt mưa bên song

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu khiến mắt buồn ngủ
Tiếng ồn vang ngoài đường
Trời sáng càng thêm lạnh
Gió đông lùa mưa song

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu làm buồn ngủ mắt rồi,
Chợt nghe tiếng trống giục sôi phố phường.
Trời càng về sáng lạnh hơn,
Gió đông mưa tạt vào song cửa nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời