Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 28/11/2012 14:41

畬田調

鼓聲獵獵酒醺醺,
斫上高山入亂雲。
自種自收還自足,
不知堯舜是吾君。

 

Xa điền điệu

Cổ thanh lạp lạp tửu huân huân,
Chước thượng cao san nhập loạn vân.
Tự chủng tự thu hoàn tự túc,
Bất tri Nghiêu Thuấn thị ngô quân.

 

Dịch nghĩa

Trống tùng tùng người lâng lâng say,
Phát cây trên núi cao lẫn trong mây mù.
Tự trỉa, tự thu hoạch sống tự túc,
Không biết Nghiêu Thuấn là vua của mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bập bùng tiếng trống rượu ngà ngà,
Mây núi mù cây phát ngả ra.
Tự trỉa, tự thu thành tự túc,
Chẳng hay Nghiêu Thuấn đó vua ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu ngà say trống khua vang động
Cây núi cao chặt lẫn mây mù
Tự trồng tự túc tự thu
Không cần Nghiêu Thuấn là vua của mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiếng trống tùng tùng, rượu choáng say
Núi cao đãn gổ lẫn trong mây.
Tự trồng tự hái thu ăn đủ
Nghiêu Thuấn vua mình, mình chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời