Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 27/11/2012 15:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2012 14:18

春居雜興

兩株桃杏映籬斜,
妝點商州副使家。
何事春風容不得,
和鶯吹折數枝花。

 

Xuân cư tạp hứng

Lưỡng châu đào hạnh ánh ly tà,
Trang điểm Thương châu phó sứ gia.
Hà sự xuân phong dung bất đắc,
Hoà oanh xuy chiết sổ chi hoa.

 

Dịch nghĩa

Hai gốc hạnh, đào ngả sáng cả hàng rào,
Trang điểm cho nhà cửa phó sứ Thương Châu.
Vì cớ gì mà gió xuân dung chẳng nổi,
Cùng chim oanh thổi gẫy mấy cành hoa.


Bài này tác giả làm vào năm Thuận Hoá thứ ba với chức Đoàn huyện phó sứ Thương Châu. Trước đó một năm Vương Vũ Xứng ở kinh làm Tri chế cáo, vì dám can ngăn nói thẳng, bị đồng liêu kỵ, hơn nữa lại ra sức đề xướng bài Phật để rửa hận vu khống cho Từ Huyền nên mắc tội với triều đình, bị biếm đi Thương Châu. Ông đã mượn vật gửi lời, thổ lộ nỗi oan ức của mình.

Hai câu thơ sau của bài này gần giống như bài “Tuyệt cú mạn hứng” của Đỗ Phủ: “Kháp tự xuân phong tương khi đắc, Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa” (Gió xuân như thể xem thường lão, Thổi gãy đêm qua mấy nhánh hoa). Gia Hựu con của ông đề nghị cha viết lại. Ông hớn hở nói: “Thơ ta tinh đến nỗi có thể hợp với Tử Mỹ sao?” Lại làm mấy câu thất luật: “Bản dữ Lạc Thiên vi hậu tiến, Cảm kỳ Tử Mỹ thị tiền thân” (Lạc Thiên hậu tiến mong làm gắng, Tử Mỹ thiền thân đâu dám mong). Cuối cùng vẫn không viết lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Hạnh đào hai gốc bóng nghiêng rào,
Nhà Phó Thương Châu chẳng đẹp sao.
Xin hỏi gió xuân lay chẳng đã,
Cùng oanh thổi gẫy mấy nhành cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hạnh, đào hai gốc ánh rào thưa,
Phó sứ Thương Châu đẹp hẳn nhà.
Hỏi gió xuân sao dung chẳng nổi,
Cùng oanh thổi gẫy mấy nhành hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàng giậu nghiêng hạnh đào rực rỡ
Trang điểm nhà phó sứ Thương Châu
Gió xuân sao chẳng dung nhau
Cùng oanh thổi gẫy lòng đau mấy cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giậu lệch sáng hai gốc hạnh đào
Điểm trang nhà phó sứ Thương Châu.
Gió xuân cớ sự không dung được
Hoa rụng do oanh họp thổi nhào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời