28/09/2022 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân cư tạp hứng
春居雜興

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 27/11/2012 15:11

 

Nguyên tác

兩株桃杏映籬斜,
妝點商州副使家。
何事春風容不得,
和鶯吹折數枝花。

Phiên âm

Lưỡng châu đào hạnh ánh ly tà,
Trang điểm Thương châu phó sứ[1] gia.
Hà sự xuân phong dung bất đắc,
Hoà oanh xuy chiết sổ chi hoa.

Dịch nghĩa

Hai gốc hạnh, đào ngả sáng cả hàng rào,
Trang điểm cho nhà cửa phó sứ Thương Châu.
Vì cớ gì mà gió xuân dung chẳng nổi,
Cùng chim oanh thổi gẫy mấy cành hoa.

Bản dịch của Hà Như

Hạnh đào hai gốc bóng nghiêng rào,
Nhà Phó Thương Châu chẳng đẹp sao.
Xin hỏi gió xuân lay chẳng đã,
Cùng oanh thổi gẫy mấy nhành cao.
Bài này tác giả làm vào năm Thuận Hoá thứ ba với chức Đoàn huyện phó sứ Thương Châu. Trước đó một năm Vương Vũ Xứng ở kinh làm Tri chế cáo, vì dám can ngăn nói thẳng, bị đồng liêu kỵ, hơn nữa lại ra sức đề xướng bài Phật để rửa hận vu khống cho Từ Huyền nên mắc tội với triều đình, bị biếm đi Thương Châu. Ông đã mượn vật gửi lời, thổ lộ nỗi oan ức của mình.

Hai câu thơ sau của bài này gần giống như bài “Tuyệt cú mạn hứng” của Đỗ Phủ: “Kháp tự xuân phong tương khi đắc, Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa” (Gió xuân như thể xem thường lão, Thổi gãy đêm qua mấy nhánh hoa). Gia Hựu con của ông đề nghị cha viết lại. Ông hớn hở nói: “Thơ ta tinh đến nỗi có thể hợp với Tử Mỹ sao?” Lại làm mấy câu thất luật: “Bản dữ Lạc Thiên vi hậu tiến, Cảm kỳ Tử Mỹ thị tiền thân” (Lạc Thiên hậu tiến mong làm gắng, Tử Mỹ thiền thân đâu dám mong). Cuối cùng vẫn không viết lại.


[1] Chỉ tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Xuân cư tạp hứng