Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Vũ Xứng (14 bài)
- Liễu Khai (1 bài)
- Trương Vịnh (1 bài)
- Nguỵ Dã (1 bài)
- Khấu Chuẩn (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Như (1 bài)
Tạo ngày 09/10/2013 17:40 bởi Vanachi
Trịnh Văn Bảo 鄭文寶 (952-1012), nhà thơ đầu Tống, tự Trọng Hiền 仲賢, người Minh Hoá (nay thuộc Phúc Kiến), lúc đầu làm quan cho Nam Đường với chức Hiệu thư lang; sang Tống thi tiến sĩ năm thứ tám Thái bình hưng quốc, trải qua các chức: Thiểm Tây vận chuyển sứ, Viên ngoại lang bộ binh. Thơ ông nổi tiếng, có 20 văn tập, nhưng đã thất lạc.