Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Liễu Khai (1 bài)
- Trịnh Văn Bảo (1 bài)
- Vương Vũ Xứng (14 bài)
- Lộc Kiền Ỷ (1 bài)
- Lý Dục (38 bài)
Tạo ngày 28/08/2018 23:15 bởi Vanachi
Trương Vịnh 張詠 (946-1015) là thi nhân đầu đời Tống, tự Phục Chi 復之, hiệu Quai Nhai 乖崖, người Quyên Thành (nay thuộc Sơn Đông), đỗ tiến sĩ năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5, trải qua các chức Khu mật trực học sĩ, ra tri Ích Châu, tiến Thượng thư bộ lễ. Ông học rộng nhiều tài, cờ hay, thạo phép bắn, bói, y dược, các loại sách trồng trọt, không gì không nghiên cứu kỹ lưỡng. Thơ ông xếp tên trong Tây Côn thể, song hùng hào, xưa cổ nhạt như chấm phá, khác với thơ của Dương Ức, Lưu Quân. Tác phẩm có Quai Nhai tập.