Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 21/04/2005 16:42 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:27 bởi Vanachi
Lộc Kiền Ỷ 鹿虔扆 (938-965), tên chữ là Lý Vô Khảo 裡無考, đỗ tiến sĩ đời Hậu Thục, làm quan đến chức Học sĩ, Gia thái bảo, sau khi mất nước thôi không làm quan nữa. Trong "Hoa gian tập" 花間集 còn chép 6 bài từ của ông.