Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/04/2005 16:42 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:27 bởi Vanachi
Lộc Kiền Ỷ 鹿虔扆 (938-965) tự Lý Vô Khảo 裡無考, đỗ tiến sĩ đời Hậu Thục, làm quan đến chức Học sĩ, Gia thái bảo, sau khi mất nước thôi không làm quan nữa. Trong Hoa gian tập 花間集 còn chép 6 bài từ của ông.