Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thủ Sơn Tỉnh Niệm thiền sư (1 bài)
- Dương Phác (1 bài)
- Dương Huy Chi (1 bài)
- Từ Huyễn (19 bài)
- Lý Dục (38 bài)
Tạo ngày 02/10/2012 14:25 bởi hongha83
Ngộ Hiền 遇賢 (925-1012) tục tính Lâm 林, người Trường Châu (nay là Giang Tô, Tô Châu). Làm trụ trì ở chùa Đông Lâm. Sư chỉ thích uống rượu, khi say nói ra thành các khúc ca, bài tung, do đó còn có hiệu là Tửu Tiên, người đời thường gọi là Lâm Tửu Tiên. "Toàn Tống thi" hiện còn lưu giữ bốn bài thơ của sư.