Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngộ Hiền thiền sư (1 bài)
- Dương Phác (1 bài)
- Dương Huy Chi (1 bài)
- Từ Huyễn (19 bài)
- Lý Dục (38 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/07/2012 15:56 bởi hongha83
Thủ Sơn Tỉnh Niệm thiền sư 首山省念禪師 (926-993) là tổ thứ 5 dòng Lâm Tế Tông. Sư quê ở Lai Châu (Sơn Đông), tên tục là Địch. Sư xuất gia từ nhỏ tại chùa Nam Thiên ở quê nhà. Đến tuổi thành niên sư tu hạnh đầu đà. Sau khi thọ cụ túc, sư đi khắp thiền hội, thường tụng kinh Pháp Hoa (tức Diệu Pháp Liên Hoa kinh). Về sau sư gặp thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu và ngộ đạo. Sư trụ trì ở chùa Thủ Sơn. Ngày 4 tháng Chạp năm Nhâm Thìn (922), giờ Ngọ, sư đăng đàn nói kệ. Nói trước rằng bằng giờ năm sau thì viên tịch. Đúng năm sau vào ngày giờ nói trên, sư gọi đệ tử lại nói kệ, rồi ngồi yên lặng thị tịch, thọ 68 tuổi.

Tác phẩm:
- Nhữ Châu Thủ Sơn Niệm hoà thượng ngữ lục 汝州首山念和尚語錄, 1 quyển