Khoá kín trùng lâu hoang uyển vắng
Song sa sầu đối thu không
Thuý hoa bặt nẻo biệt vô tông
Ngọc lâu ca nhạc
Tiếng dứt lẫn thu phong

Vừng nguyệt chẳng hay nhân sự đổi
Đêm tàn còn rọi thâm cung
Ngẫu hoa cùng hướng giữa đồng chuông
Thầm thương vong quốc
Sương đẫm lệ hoa hồng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.