Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2018 11:48

日長簡仲咸

日長何計到皇昏,
郡僻官閑晝掩門。
子美集開詩世界,
伯陽書見道根源。
風飄北院花千片,
月上東樓酒一樽。
不是同年來主郡,
此心牢落共誰論。

 

Nhật trường giản Trọng Hàm

Nhật trường hà kế đáo hoàng hôn,
Quận tịch quan nhàn trú yểm môn.
Tử Mỹ tập khai thi thế giới,
Bá Dương thư kiến đạo căn nguyên.
Phong phiêu bắc viện hoa thiên phiến,
Nguyệt thướng đông lâu tửu nhất tôn.
Bất thị đồng niên lai chủ quận,
Thử tâm lao lạc cộng thuỳ luân.

 

Dịch nghĩa

Ngày dài làm cách nào đến hoàng hôn
Quận hẻo lánh quan nhàn ban ngày khép cửa
Tập Tử Mỹ mở ra thế giới thơ
Sách Bá Dương thấy được nguồn gốc đạo
Phía bắc viện gió thổi hoa bay nghìn cánh
Đàng đông lầu trăng mọc rượu một bầu
Không phải đồng niên đến làm chủ quận
Thì cõi lòng hiu quạnh này biết ngỏ cùng ai


Bài này tuyển từ Tiểu súc tập quyển 9, bản sao nhà Minh. Tác giả làm bài này vào năm Thuần Hoá thứ 4 khi bị biếm trích làm phó sứ đoàn huyện Thương Châu. Trọng Hàm là tên chữ của Phùng Kháng, cùng đậu tiến sĩ với Vương vào năm Thái bình hưng quốc thứ 8, trước tiên làm thông phán Thương Châu, năm Thuần Hoá thứ 3 thăng làm Tri châu, trong thời gian này hai người xướng hoạ thơ văn qua lại rất thân mật.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoàng hôn sao đến được cho mau
Cửa khép quan nhàn quận hẻo sâu
Tử Mỹ tập trời thơ mở rộng
Bá Dương kinh gốc đạo khơi đầu
Gió bay viện bắc hoa nghìn cánh
Trăng mọc lầu đông rượu một bầu
Chủ quận, dồng niên mà chẳng đến
Lòng này ai để giãi cùng nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Làm sao chiều sớm một ngày dài
Quận hẻo quan nhàn cánh cửa cài.
Thế giới tập thi Tử Mỹ viết
Cội nguồn thư đạo Bá Dương khai.
Lầu đông rượu hủ trăng nhô mọc
Viện bắc cành hoa gió thổi bay.
Không phải đồng niên làm chủ quận
Lòng này hiu quạnh ngỏ cùng ai ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời