Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:06

春日登樓

紅桃飛盡綠楊深,
獨倚危樓半日吟。
六里山川多逐客,
貳車官職是籠禽。
蓬霑殘雪經秋鬢,
葵隔浮雲向日心。
身世榮衰不能算,
且傾村酒沃愁襟。

 

Xuân nhật đăng lâu

Hồng đào phi tận lục dương thâm,
Độc ỷ nguy lâu bán nhật ngâm.
Lục lý sơn xuyên đa trục khách,
Nhị xa quan chức thị lung cầm.
Bồng triêm tàn tuyết kinh thu mấn,
Quỳ cách phù vân hướng nhật tâm.
Thân thế vinh suy bất năng toán,
Thả khuynh thôn tửu ốc sầu khâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu rậm xanh đào hồng bay hết
Một mình ngâm, ngày nhếch lầu cao
Non sông trục khách biết bao
Ngựa xe quan tước, chim vào lồng son
Tóc thu rối bồng rung tàn tuyết
Hoa quỳ xa tha thiết hướng dương
Thịnh suy thân thế khó lường
Rượu nghiêng rót chén sầu vương áo choàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào bay liễu dương xanh đậm
Tựa trên lầu ngâm tụng thơ trưa
Biếm quan sáu dặm sông gò
Hai xe quan chức, nay là lồng chim
Tóc mùa thu cỏ dìm trong tuyết
Hướng mặt trời quỳ cách mây trôi
Thịnh suy toán cũng thế thôi
Nghiêng bình rót rượu sầu rơi áo choàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Liễu xanh đậm đào hồng tàn rơi
Giữa buổi tựa lầu ngâm lẻ loi.
Quan biếm núi sông nhiều dặm nhốt
chim lồng chức phẩm hai xe ngồi.
Tuyết tan thấm tóc bồng thu tới
Mây nổi che hoa tâm hướng trời.
Thân thế thịnh suy không tính toán
Rượu làng rót ướt áo sầu ơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời